pervyti

pervyti
1 pérvyti tr. NdŽ 1. pervaryti į kitą pusę ar kitą vietą: Tu mirk, avelių per [v]andenį nepérvysi Ds. 2. vaikant pervarginti, pervaikyti: Jeigu pérvysi arklį, reikia grūdų duot Švd. Tai arklys pérvytas, visas šlapias Klvr. Kumelė, sykį pérvyta, paskui sylos neturi Alk. Kumelaitė b[uv]o pérvyta – jos viduriai sudegę, tai ir nunyko Gs. Katrą tik [vilkatą] perveja, tas ir atvirsta žmogum LTsIV477. \ vyti; antvyti; apvyti; atvyti; davyti; įvyti; paanvytis; išvyti; nuvyti; pavyti; parvyti; pervyti; pravyti; privyti; suvyti; užvyti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • pervyti — pérvyti 2 vksm. Pérvyti siūlus į kãmuolį …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • pervyti — pérvyti 1 vksm. Pérvijo árklius per ùpę, į ki̇̀tą ganỹklą …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • antvyti — 1 antvyti, añtveja, antvìjo tr.; S.Dauk, I vejant priartėti, privyti. vyti; antvyti; apvyti; atvyti; davyti; įvyti; paanvytis; išvyti; nuvyti; pavyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvyti — 1 apvyti, àpveja, apvìjo Š 1. tr. N vejant apvaryti: Mano sesuo didesnė, apvìs ne rozą aplink gryčią Žl. Būdavo, kad uždūks, tai apie Kėdainis ben tris kartus apìveja bėgte Sb. | refl. Lp: Aplink trobą apsivìjo, bet nepavijo OGLIII335. Dar… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atvyti — 1 atvyti, àtveja, atvìjo tr. NdŽ, DŽ1 1. Š, LL196 atvaryti, atginti: Man paliko kumelę tokią nė šiam nė tam, ir pavargus jau te atvytà nuo Viešintų Sb. Atvyta vanago višta net pamiškėn Klt. Kapai netoli, tie šunys an tuos kapus i lekia, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • davyti — 1 ×davyti, dàveja, davìjo (hibr.) tr. 1. D.Pošk, Lz, ZtŽ privyti, priginti: Mes juos davysme i aplenksme Dglš. Anas davìs tą žmogų ir jį pavežės Šš. Kap davyti bernužėlis, kap atimti vainikėlis LTR(Vrn). ^ Eina tep, kad šimtas velnių nedavyt… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išvyti — 1 išvyti, ìšveja, išvìjo tr. NdŽ 1. Sut, LL156, ŠT25 priversti išeiti, išbėgti kuria nors linkme, išginti: Ìžveja visus vaikus laukan [žaisti] Drsk. Išvykit katę oran, nepalikit nakčiai Aln. Botagais ìšveja vaikai miškan [veršį], i priryja… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nuvyti — 1 nuvyti, nùveja, nuvìjo tr. Š; N 1. vejant, genant priversti nueiti, nuginti, nuvaryti: Basa kiaules in Kamantinį [ežerą] per sniegelį nuvijaũ Dglš. | refl. tr.: Kur jis nusivìjo tuos ančiukus? Jrb. Kad nusìveja [vilkai] laukan, cap – i… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paanvytis — 1 paanvytis (dial.) vytis iš paskos: Anas surinko vaiską, paskun juosu ir paanvytis (ps.) Lz. vyti; antvyti; apvyti; atvyti; davyti; įvyti; paanvytis; išvyti; nuvyti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parvyti — 1 parvyti, par̃veja, parvìjo tr. NdŽ, Pnd parvaryti namo, parginti: Parvyk vištas KlbXXXI(1)28. | prk.: Kiek papjaus [avižas], ir vėl par̃veja lietus Ėr. Lytus parvìjo mergas Smln. | Užvakar grįžau. Nerimas ir kaltės jausmas parvijo mane rš. |… …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”